Ordensregler og lejebetingelser

Efter brug skal lokalerne afleveres i rengjort og ryddelig stand (fejet) og møbler bringes på plads til deres oprindelige opstilling.

Lokalerne afleveres udluftede, med lyset slukket og alle vinduer og døre lukkede og låst. Køkkenet afleveres ryddeligt og rengjort.

Rengøringsvejledning er ophængt i køkkenet.

I tilfælde af at lokalerne ikke afleveres i tilfredsstillende stand, fremsendes opkrævning af gebyr for slutrengøring på min. Kr. 350,00 til ovenfor nævnte ansvarlige.

Lejer/underskriver er ligeledes ansvarlig for skader på bygninger og inventar. Eventuelle skader meddeles på kirkekontoret senest kl. 12.oo dagen efter arrangementet, samtidig med aflevering af nøgle.

Der er rygeforbud i lokalerne.

Lokalerne kan lejes i tidsrummet kl. 9.oo – 23.oo.

Sidst opdateret den 21. august 2022 af vbkf