Bestyrelsen er sammensat som følger:

Ingrid Mehl Pedersen (formand)
telefon 25783787
e-mail: formanden@vbkf.dk
Ulla Nørgaard Rasmussen (sekretær)
telefon 23354151
Kurt Riddersholm Nielsen (kasserer)
telefon: 29297761
e-mail: kassereren@vbkf.dk
Kim Fonnesbæk (ansvarlig for hjemmeside mm)
telefon 27592422
e-mail: kimfonnes@gmail.com
Annette Jørgensen
telefon: 29772288
e-mail: jfjann@mail.dk