Bestyrelsen er sammensat som følger:

Ejvind Egdal (formand)
telefon 65967467 / 61613486
e-mail: formanden@vbkf.dk
Marie Holmsten (næstformand)
telefon 64472468 / 23723368
e-mail: holmsten@mail.dk
Kurt Riddersholm Nielsen (kasserer)
telefon: 29297761
e-mail: kassereren@vbkf.dk
Kim Fonnesbæk (ansvarlig for hjemmeside mm)
telefon 27592422
e-mail: kimfonnes@gmail.com
Annette Jørgensen
telefon: 29772288
e-mail: jfjann@mail.dk