Vissenbjerg Lokalhistorisk Forening og Arkiv

Foreningsbestyrelsen:

John Jakobsen / Formand

Flemming Riskov Jørgense / Næstformand

Jette Poulsen / Kasserer

Ove Warncke / Sekretær

Kirsten H. Petersen

Ditte Pedersen

Per Nybo

Hilleborg Borgbjerg / 1. Suppleant

Hans Jørgen Hansen / 2. Suppleant

Arkiv:

Rita Nielsen / Arkivleder

Ellen Dannevang / Arkivmedhjælper

Leif K. Nielsen / Arkivmedhjælper

Ditte Pedersen / Arkivmedhjælper

Jytte Grevsen / Arkivmedhjælper

Hilleborg Borgbjerg / Arkivmedhjælper

Sidst opdateret den 28. februar 2024 af vbkf