Beretning for året 2021
Vissenbjerg Borger- og Kulturforening.
Mandag d. 28.03.2022
Året 2021 blev endnu et år i Coronaens tegn, hvilket betød aflysninger af stort set alle vores planlagte arrangementer i foråret. Undtagelse var vores fremvisning af lokal kunst her i lokalet.
Jeg vil gerne gøre lidt ekstra reklame for disse ophængninger, så flere af vores borgere bliver opmærksomme på muligheden for at se, hvad andre kan frembringe inden for kunstens verden.
Der er mulighed for at komme herind, når biblioteket er bemandet – ved henvendelse til bibliotekaren bliver døren låst op til herlighederne herinde, helt uden beregning.
Det er muligvis ikke verdenskunst, men mindre kan gøre det, og det er i hvert fald helt sikkert, at lokalet fremtræder mere indbydende, når der hænger billeder på væggene, end når disse er bare..
Marie gør et godt stykke arbejde med at finde forskellige kunstnere, der afløser hinanden glidende, og vi får tit en rigtig god snak med kunstnerne, når vi hænger billeder op sammen.
Efter sommerferien troede vi, at tiderne havde ændret sig og coronaen var besejret, så i august fik vi afviklet vores Vissenbjerg Championship golfturnering.
Turneringen afvikles på skift på de fire golfbaner i Glamsbjerg, Barløse, Blommenslyst og Langesø, og igen i år nåede vi et deltagerantal på 50 – Det er helt klart, at rigtig mange af deltagerne nyder denne dag med samvær med gamle bekendte og venner, og med baggrund i rigtig fin respons fra de firmaer og butikker, vi anmoder om sponsoreringer, kan vi samtidig også præstere et rigtig fint præmiebord.
24. august afviklede vi de udskudte generalforsamlinger for årene 2019 og 2020, hvor alle forslag blev enstemmigt vedtaget – det er jo altid dejligt for en bestyrelse at få sine forslag vedtaget, men her var baggrunden for enstemmigheden den enkle, at der rent faktisk kun var mødt et medlem ud over bestyrelsen.
3. september afviklede vi i samarbejde med Vestfyns Teater – en cabaret med Lana Lind, Hvis livet var en Sang.
Teater i Vissenbjerg er blevet en god tradition, og Hanne Limkilde tilbyder i forbindelse med teaterarrangementet en teatermenu, hvilket faktisk også er ved at være en del af en god helhed.
Vores arbejde i forbindelse med disse teateraftener er opsætning af scene og være behjælpelig med lyd, lys osv samt stå for salg af øl, vand vin kaffe osv.. Det betyder, at vi skal bruge noget man-power, og personale i køkken og ved baren.
Allerede 8. september var vi på samme måde praktiske grise i forbindelse med menighedsrådets
arrangement sammen med Church of Love til deres foredrag med Per Stig Møller over emnet De
fire Isbjerge.
6. oktober afviklede vi arrangementet Kurt kom Forbi med journalist Kurt Leth – vi afviklede
seancen som eftermiddagsarrangement for at kunne vurdere, om det tidspunkt ville få flere af
vores medlemmer til at komme.
Det var der ikke en entydig succes.
13. oktober afviklede vi i samarbejde med menighedsrådet en kirkekoncert med titlen Rundt om
Carl Nielsen.
Omkring 80 mennesker deltog i koncerten, som var en gratis oplevelse. Fra arrangørernes side
tænkt som et lyspunkt i den triste coronatid.
1.november afviklede vi i samarbejde med biblioteket Syng Dansk arrangement
25.11 havde vi vinsmagnings aften, denne gang havde vi lun and med rødkål på menuen, så
deltagerne havde mulighed for at smage vinen til traditionel julemad
Og endelig 1. søndag i advent havde vi traditionen tro tænding af juletræ med uddeling af gløgg og
æbleskiver, varm kakao og slik til børnene og adventsgudstjeneste som start på julemåneden.
Vi var noget usikre på, om der ville komme folk, for coronaen var igen i kraftig vækst, men vi havde
en god eftermiddag og skønsmæssigt 200 – 250 deltagere.
Vi havde i år en ny medspiller med på holdet, idet Vissenbjerg på Toppen deltog som
medarrangør, således at kredsen nu består at Lokal Historisk Forening, Menighedsrådet,
Vissenbjerg På Toppen, Spejderne og VBKF
Ved tidligere valg til Folketing og kommunalbestyrelser har vi afviklet vælgermøder her i salen
I år blev der ikke vælgermøder, og det kan måske virke lidt mærkeligt – men baggrunden er
følgende set fra min side.
Der er ikke nogen form for koordinering af vælgermøder i Assens kommune, hvilket betyder, at
der sagtens kan blive ændret i hvilke kandidater, der kommer/ ikke kommer afhængigt af hvor
man finder de mest interessante vælgermøder.
Der var opstillet rigtig mange partier til valget, og det gav nogle tidsmæssige og logistiske
problemer.
Der har ved de seneste vælgermøder været for få ikke partisoldater, så vælgermøderne mere
fremstår som en form for intern valgkamp for partiforeninger i stedet for et oplysende møde med
den lokale vælger.
Endelig syntes jeg at vores sal, i relation til coronaen, var for lille i forhold til afstandskrav, der
kunne blive aktuelle.
Bestyrelsen har i løbet af året ad flere gange drøftet hvordan vi kan få flere til at komme til vore arrangementer – og her tænker vi primært på foredragene.
Vi har konkluderet, at vi henvender os til den del af borgerne som mange andre også henvender sig til, nemlig dem på vores egen alder – altså de lidt ældre.
Vi konstaterede også, at der havde været rigtig god stemning til musikarrangementet i 2019, og derfor vil vi forsøge at følge det spor, hvilket så bliver aktuelt allerede onsdag d 6. april, hvor vi har John Mogensen arrangement med Tommy Hansen som John Mogensen.
Tommy har været på programmet flere gange de sidste 2 år, men hver gang har vi måtte aflyse pga Coronaen.
Vi vil samtidig styrke samarbejde med bibliotek og menighedsrådet og andre så vi kan få flere fælles arrangementer, og så vil vi forsøge at få den næste generation til at komme med i bestyrelsen, så vi sikre foreningens eksistens, også efter vi gamle forlader skuden.
I løbet af 2021 fik vi udskiftet de 3 vinduer ud mod Vestergade.
De gamle vinduer måtte ikke åbnes, hvilket i flere tilfælde var upraktisk,
Assens kommune betalte 2 /3 af de samlede udgifter og menighedsrådet og vi delte den sidste 1/3 af prisen således at udgiften var overkommelig for alle parter, og således at der blev sikret en ens facade set fra Vestergade.
Jeg vil slutte denne beretning med at takke vores samarbejdspartnere i menighedsråd og Lokalhistorisk Forening, vores lejere i bridgeklubberne, Biblioteket og Assens kommune for et gnidningsfrit samarbejde, selv i en besværlig tid.
Endelig vil jeg takke bestyrelsen for godt sammenhold selv i et år, der har budt på mange udfordringer.
Med de ord vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingens videre behandling

Sidst opdateret den 1. september 2022 af vbkf