Generalforsamling 2020

Generalforsamling blev aflyst på grund af Corona-situationen

Vissenbjerg Borger- og Kulturforening

Beretning 2019

VBKF

Med udgangen af 2019 har Vissenbjerg Borger- og Kulturforening afsluttet sit 10. år, og i den
forbindelse er det vel på sin plads at forholde sig til, om de mål vi i sin tid satte for foreningen, er
blevet opfyldt.

Foreningens formål er “at fremme folke- og kulturlivet i Vissenbjerg” –

Om det mål er opfyldt, er jo ikke noget man sådan lige kan måle eller veje på.

Da vi i sin tid dannede foreningen, var målet at fastholde det gamle rådhus som byens eller rettere områdets samlingssted, frem for at det blev solgt til erhvervsformål. Det betyder jo, at
udnyttelsen af stedet er et væsentligt parameter for vurderingen af om formålsparagraffen er
blevet opfyldt.

Antallet af bookninger i 2019 er skønsmæssigt beregnet til 250 – 300, så alene her kan vi fastslå, at mødelokalerne har deres berettigelse

Husets faste brugere er 2 bridgeklubber, Lokalrådet, Menighedsrådet, Kommunen, Biblioteket og Datastuen.

Hertil kommer også udlejninger til private

Igennem disse udlejninger sikres vi en økonomi, der betyder at vi kan vedligeholde bygningerne indvendigt, og vi kan engagere foredragsholdere mv til vores forskellige arrangementer.

Foreningen har i dag 121 betalende medlemmer, og vi vil gerne have flere.

I løbet af året har der været afholdt en stribe forskelligartede foredrag, musik- og teaterarrangementer, kunstudstillinger, sommerture, og ikke mindst vores velbesøgte juletræstænding og det er vort håb, at vi kan tiltrække stadigt flere deltagere til disse arrangementer fremover.

Bestyrelsen forsøger at finde nye alternativer, og at finde formlen for, hvordan dette håb kan blive opfyldt.

Vi har i år valgt at trykke vores foreningsprogram i større omfang end normalt, og samtidig få det husstandsomdelt for at nå ud til så mange som muligt.
Ligeledes øger vi reklamering gennem de sociale medier

Vi har også planlagt et foredrag til oktober, som afvikles om eftermiddagen fra 14.30 til 16.30 –

Tidspunktet er valgt fordi vi har erfaret, at del af vores borgere kan have svært ved at komme ud
om aftenen, fordi de føler sig utrygge.
Det er et arrangement som de erhvervsaktive kun i meget begrænset omfang har mulighed for at deltage i, og det er ellers netop den gruppe vi gerne vil have kontakt til. Forslag og ideer er til
andre initiativer er velkomne.

Selvom vi har underskudsgivende arrangementer viser årets resultat stadigvæk et overskud.

Vi skal ikke generere en kæmpeformue, men vi skal alligevel være opmærksomme på, at driften af lokalerne kan betyde store og uventede udgifter.

Vi var således på et tidspunkt i år bange for, at vi ikke længere kunne købe pærer til vores smukke lamper her i salen, og vi undersøgte derfor markedet for erstatninger, der kunne sikre den samme lysmængde.
De nuværende pærer koster over 500 kr. stykket, så vi regnede helt sikkert med, at det kun kunne blive billigere.
Det viste sig ikke at være rigtigt. En ny pære som gav samme lysmængde, men med en mindre fatning kostede 1.500 kr.

Da vi, som I kan se, har 20 lamper ville det altså være en investering på over 30.000 kr. alene til pærer. Heldigvis fandt Erik en forhandler, som stadigvæk har pærer med den store fatning, så alarmen kunne afblæses i første omgang.

Vi har afviklet foredragsaftener i januar, februar, marts, september, oktober

Herudover har vi afviklet golfturneringen Vissenbjerg Championship i august måned og vinsmagning i samarbejde med Dagli” Brugsen, og syng dansk arrangement sammen med Biblioteket og været medarrangør til teaterforestilling i november.

Vi havde planlagt en bustur til Tirpitz- museet i august, men tilslutninger var for ringe, så turen
blev aflyst.

I løbet af året har lokale kunstnere mulighed for at udstille deres værker her i salen. Disse
udstillinger har alle mulighed for at se, fordi vi har en aftale med biblioteket om at de må åbne ind til salen, når biblioteket er bemandet, og efter vores opfattelse er det spændende og livgivende for lokalet.

Ud over disse arrangementer skal det også nævnes, at menighedsrådet ved Rie Fast, hver fredag formiddag afvikler syng sammen formiddag med meget stor succes.

Salen besøges således af flere hundrede mennesker hver uge, og det vil jeg tillade mig at sige er et ganske imponerende antal, som beviser, at Vissenbjerghus er et væsentligt element i kulturlivet i Vissenbjerg.

Endelig vil jeg gerne takke
Menighedsrådet, og Lokalhistorisk Forening for godt samarbejde i løbet af året, og naturligvis en stor tak til vores bestyrelse for godt og uegennyttigt arbejde til glæde for andre.

Med de ord vil jeg overgive beretningen til generalforsamlingen.

Ejvind Egdal
formand

Sidst opdateret den 31. august 2022 af vbkf