Generalforsamling 2015


Generalforsamling d. 19/3 2015 kl 19.00

Referat:

Valg af dirigent: John Jacobsen blev valgt.

Bestyrelsens beretning: beretningen godkendt

Regnskab for 2014: regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Regnskabet viste et overskud på 17.569 kr

Behandling af indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag

Budget for 2015 til orientering: budgettet blev gennemgået

Fastsættelse af kontingent: kontingent for 2015: 100 kr/ pr medlem

Valg til bestyrelsen:

a) Bjarne Kristensen blev genvalgt.

b) Erik Juul Knudsen blev genvalgt.

Valg af suppleanter til bestyrelsen:

punktet bortfaldt, fordi der i 14 blev valgt 2 suppleanter begge for 2 år.

Valg af revisor: Margit Pelle blev genvalgt.

Valg af revisorsupplenat: Jytte Helming blev genvalgt

Eventuelt:

Forslag til fremtidige aktiviteter i foreningens regi blev drøftet.Vissenbjerg Borger- og Kulturforening

Beretning 2015


Lige netop i disse dage er det 5 år siden denne forening blev til.

5 år lyder måske ikke af så meget, men der er virkelig sket meget siden foreningen blev stiftet.

Og det er med en vis tilfredsstillelse vi ser tilbage på forløbet, og hvad vi har opnået.

Vi har efterhånden også opnået en fornuftig økonomi, som det fremgår af regnskabet.

Det kan bl.a. vise sig at være en god ide med lidt på kistebunden, hvis man skal satse på de lidt dyrere foredragsholdere.

Derudover har vi masser af ønsker, som jeg vender tilbage til.

Den 18. august kunne vi sammen med vore nye og gamle naboer fejre at ombygningen hele det gamle rådhus var afsluttet.

Vi fejrede det med et fælles åbent hus arrangement, hvor der var mulighed for se alle lokalerne her i byens nye kulturhus.

Vi har i det forløbne år forbedret kommunikationen til medlemmerne, med en mailservice, således at de medlemmer, der har oplyst deres mailadresse, får en besked, når vi har nye aktiviteter. Vi sender dog ud til en meget større kreds. Vi sender til alle, der tilmelder sig mailservicen. Det kan gøres fra vores hjemmeside, der i øvrigt også er forbedret. I den forbindelse kan vi nævne at man kan finde vores hjemmeside ved at skrive vissenbjerghus.dk eller vissenbjerg.dk i søgefeltet.

Vi har fået et stort længe næret ønske opfyldt idet vi som sponsorgave har fået foræret 2 stk. garderobestativer fra Vissenbjerg Maskinværksted. Det vil vi gerne sige tak for.

Men vi mener stadig, at der er plads til forbedringer. Vi har som tidligere nævnt forskellige ønsker – lad mig bare nævne nogle af dem – renovering af toiletterne i kælderen – ombetrækning af stolene i salen – supplering af vores porcelæn – nyt højtalersystem – informationsskærm mod Vestergade – renovering af ventilationsanlægget.

Der er ønsker for mange penge, som vi ikke har. Og det kan måske virke lidt urealistisk, men vi tror, at vi tid efter anden med hjælp fra fonde og andre nok skal nå en stor del af ønskerne.

I efteråret indledte vi et samarbejde med Industriens Foredragsforening i Årup, gående ud på at vi giver medlemsrabat til deres medlemmer ved vores arrangementer, og de giver tilsvarende rabat til vore medlemmer ved deres arrangementer.

Denne aftale genforhandles efter 1. april.

Foredrag og andre arrangementer.

Den 12. marts holdt Peter Lindholdt Jessen foredrag om sine 25 år som præst.

I forbindelse med generalforsamlingen den 27. marts viste John Jakobsen en spændende rejsefilm fra en tur til Nordkap.

Den 30. maj havde vi på ”Vi gør hinanden gode dagen” sammen med Aktive Ældre arrangeret minigolf turnering ved Vissenbjerg Stadion. Fremmødet var skuffende, så det bliver umiddelbart ikke gentaget.

Den 15. august holdt vi vores årlige golfturnering i Glamsbjerg, med 54 deltagere. Det var afgjort en succes, som ser ud til at blive en tradition.

Ved åbent hus arrangementet den 18. august kunne vi samtidig holde fernisering på en maleriudstilling med billeder af den lokale kunstner Karen Marie Holm. Kunstudstillingen kørte frem til slutningen af november.

Den 25. september var der foredrag med ”Luksusvagabonden” Lis Ingemann.

Den 23. oktober var der foredrag med aldringsforskeren Bernard Jeune.

Den 20. november havde vi vores årlige vinsmagning. Igen et arrangement, som måske bliver en tradition.

Den 30. november (den første søndag i advent) havde alle husets brugere i samarbejde med spejderne arrangeret juletræstænding med gløgg og æbleskiver, samt kakao og godteposer til børnene.

Det var afgjort en stor succes med op mod 200 deltagere. Der er allerede planlagt et tilsvarende arrangement i år.

Den 29. januar 2015 var Ditte Andersen på besøg med en introduktionsforedrag om mental fitness.

Den 11. februar holdt Karsten Plum, Assens et foredrag om sin slægt og sin virksomhed.

I øjeblikket har vi en maleriudstilling af ”Højfynspigerne” .

Det blev markeret med et arrangement lørdag den 7. marts fra kl. 10 -12, hvor vi bød på et glas vin og lidt snacks. Hvor kunstnerne var tilstede.

Med hensyn til de kommende arrangementer kan vi henvise til vores arrangementsfolder og vores hjemmeside, samt til opslagstavlen i vinduet til Vestergade og vores hjemmeside.

Bestyrelsen har i årets løb holdt 6 bestyrelsesmøder, samt nogle udvalgsmøder.

I møderne deltager 1. suppleanten sammen med bestyrelsen.

Det brød vi serverer til vores arrangementer er stort set altid hjemmebag.


Til slut vil jeg sige tak til medlemmerne for jeres opbakning, samtidig vil jeg takke bestyrelsen for et godt og positivt samarbejde.På bestyrelsen vegneBjarne Kristensen


formand
Webmaster: Erik Juul Knudsen, tlf 20293185. mail: info@vbkf.dk

Vissenbjerghus, Vestergade 4, 5492 Vissenbjerg

Vissenbjerg Borger- og Kulturforening